Pobedim - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pobedim, okres Nové Mesto n.Váhom, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1283 zosnulých v 737 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1873.

Správcom cintorína je Obec Pobedim, Pobedim č. 435, 91623 Pobedim. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Jozef Miklovič 6.2.1992 68
B / 1 Alžbeta Miklovičová rod. Urbanová 3.7.1995 70
A / 1 Alojz Toráč 26.6.2005 68
A / 1 Monika Toráčová rod. Danišová - -
C / 1 Martin Mitošinka 5.2.1945 72
C / 1 Zuzana Mitošinková rod. Ferancová 13.9.1945 70
D / 1 Jozef Melicher 26.11.2005 68
D / 1 Terézia Melicherová rod. Mináriková 1.7.1995 56
D / 1 Jozef Melicher 24.4.1976 72
D / 1 Mária Melicherová rod. Bublavá 20.4.1985 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: