Kanianka - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Kanianka, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 430 zosnulých v 260 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Kanianka, SNP 583/1, 97217 Kanianka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (310 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

kanianka_novy_air.jpg