Šarišské Sokolovce - Cintorín Šarišské Sokolovce

Cintorín Cintorín Šarišské Sokolovce sa nachádza v obci Šarišské Sokolovce, okres Sabinov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišské Sokolovce, Šarišské Sokolovce 17, 08266 Šarišské Sokolovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 452 14 26
✉ info@sarisskesokolovce.sk
🌐 http://www.sarisskesokolovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: