Šarišské Michaľany - Cintorín Šarišské Michaľany

Cintorín Cintorín Šarišské Michaľany sa nachádza v obci Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišské Michaľany, Kapt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 458 22 16
✉ obec@sarisskemichalany.sk
🌐 http://www.sarisskemichalany.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: