Šarišské Jastrabie - Cintorín Šarišské Jastrabie

Cintorín Cintorín Šarišské Jastrabie sa nachádza v obci Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052 / 428 64 61
✉ obecsarjastrabie@slnet.sk
🌐 http://www.sarisskejastrabie.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: