Šarišské Dravce - Cintorín Šarišské Dravce

Cintorín Cintorín Šarišské Dravce sa nachádza v obci Šarišské Dravce, okres Sabinov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišské Dravce, Šarišské Dravce 109, 08273 Šarišské Dravce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 459 72 21
✉ ocu@sardravce.sk
🌐 http://www.sardravce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: