Šarišské Bohdanovce - Cintorín Šarišské Bohdanovce

Cintorín Cintorín Šarišské Bohdanovce sa nachádza v obci Šarišské Bohdanovce, okres Prešov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 08205 Šarišské Bohdanovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 778 11 26
✉ oinfo@sarisskebohdanovce.sk
🌐 http://www.sarisskebohdanovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: