Kanianka - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Kanianka, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 549 zosnulých v 310 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Kanianka, SNP 583/1, 97217 Kanianka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (260 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

kanianka_stary_air.jpg