Šarišská Poruba - Cintorín Šarišská Poruba

Cintorín Cintorín Šarišská Poruba sa nachádza v obci Šarišská Poruba, okres Prešov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 08212 Kapušany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 794 21 46
✉ sarisskaporuba@sarisskaporuba.sk
🌐 http://www.sarisskaporuba.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: