Čavoj - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Čavoj, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 906 zosnulých v 560 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Správcom cintorína je Obec Čavoj, Čavoj 86, 97229 Čavoj. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

cavoj_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Krištof 5.12.1971 35
2 Tomáš Králik 12.4.1968 74
2 Anna Králiková rod. Betáková - -
3 neznámy Adamčeková 1970 65
4 Štefan Hofer 26.3.1968 70
4 Anna Hoferová rod. Krpelánová - -
5 Gabriel Guláš 6.3.2005 78
5 Pavlína Gulášová - -
5 Žofia Svrčková - -
6 Mária Hanusová 23.5.1970 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: