Ruská Poruba - Cintorín Ruská Poruba

Cintorín Cintorín Ruská Poruba sa nachádza v obci Ruská Poruba, okres Humenné, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Ruská Poruba, Ruská Poruba 93, 09408 Ruská Poruba. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 488 73 41
✉ ruskaporuba@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: