Ruská Kajňa - Cintorín Ruská Kajňa

Cintorín Cintorín Ruská Kajňa sa nachádza v obci Ruská Kajňa, okres Humenné, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Ruská Kajňa, Ruská Kajňa 4, 09407 Nižná Sitnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 449 83 26
✉ ruskakajna@centrum.sk
🌐 http://ruska-kajna.webnode.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: