Štrkovec - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Štrkovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 319 zosnulých v 204 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Štrkovec, Štrkovec 10, 98045 Štrkovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

obrázky nie sú k dispozícii