Jelka - Nová Jelka

Cintorín Nová Jelka sa nachádza v obci Jelka, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 559 zosnulých v 327 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (1624 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Mihály Kiss 2.2.1986 76
A / 1 Apolónia Kiss rod. Mihalek 12.6.1981 69
A / 1 Alžbeta Mészárosová 26.10.2013 64
B / 1 Ján Solčány 3.6.1983 71
B / 1 Michal Solčány 22.2.2009 71
B / 1 Mária Solčányová rod. Matejčoková 3.8.1986 72
B / 2 Ján Számpor 1987 73
B / 2 Zuzana Számporová rod. Haviarová 1995 83
B / 2 Michal Tejedi - -
B / 2 Zuzana Tejediová rod. Számporová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: