Jelka - Nová Jelka

Cintorín Nová Jelka sa nachádza v obci Jelka, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 559 zosnulých v 327 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (1624 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Mihály Kiss 2.2.1986 76
A / 1 Apolónia Kiss rod. Mihalek 12.6.1981 69
A / 1 Alžbeta Mészárosová 26.10.2013 64
B / 1 Ján Solčány 3.6.1983 71
B / 1 Michal Solčány 22.2.2009 71
B / 1 Mária Solčányová rod. Matejčoková 3.8.1986 72
B / 2 Ján Számpor 1987 73
B / 2 Zuzana Számporová rod. Haviarová 1995 83
B / 2 Michal Tejedi - -
B / 2 Zuzana Tejediová rod. Számporová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: