Dežerice - Vlčkovo

Cintorín Vlčkovo sa nachádza v obci Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 127 zosnulých v 75 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1935.

Správcom cintorína je Obec Dežerice, Dežerice č.193, 95703 Banovce nad Bebravou 3. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malý (176 hrobových miest) Hlavný (266 hrobových miest)

Fotogaléria

vlckovo_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
1 neznámy - -
2 Ľudovít Adamus - -
2 Emília Adamusová rod. Kapková 5.1.1993 61
3 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Viliam Mikulovský 9.7.1988 55
4 Mária Mikulovská - -
5 Ján Puchor 20.11.1989 55
5 Inge Ursula Puchorová rod. Friedrichová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: