Podolínec - Cintorín Podolínec

Cintorín Cintorín Podolínec sa nachádza v obci Podolínec, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Podolínec, Nám. Mariánske 3, 06503 Podolínec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052 / 439 12 05
✉ mupodolinec@podolinec.eu
🌐 http://www.podolinec.eu/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: