Ráztočno - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ráztočno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1160 zosnulých v 681 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Ráztočno, Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

raztocno_air.jpg okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Mária Mäsiarová rod. Lacková 14.2.1918 52
A / 1 Ján Mäsiar 12.7.1958 22
B / 1 Pavol Máček 17.12.1981 73
B / 1 Helena Máčeková rod. Kaplanová 25.9.1997 87
C / 1 Štefan Gurečko 14.8.1996 70
C / 1 Agneša Gurečková 8.2.2008 76
C / 2 Ján Kováčik 29.4.1998 68
C / 2 Helena Kováčiková rod. Podolcová 8.8.1996 68
B / 2 Albín Borko 8.1.1980 55
B / 2 Emília Borková rod. Chudá - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: