Kolačno - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kolačno, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 922 zosnulých v 438 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1874.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Kolačno, č.d. 164, 95841 Kolačno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie/okolie_4.jpg okolie/okolie_8.jpg okolie/okolie_3.jpg okolie/okolie_5.jpg okolie/okolie_1.jpg okolie/okolie_2.jpg okolie/okolie_6.jpg okolie/okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Helena 5.12.1960 37
B / 1 Mária - -
A / 1 Koloman Čangel 7.8.1988 76
A / 1 Mária Čangelová - -
C / 1 Žuchovský - -
C / 2 Genovela Valašeková rod. Žuchovská 7.12.1989 82
C / 2 Štefan Valašek 8.9.1990 81
A / 2 Ján Čangel 15.3.1957 69
A / 2 Mária Čangelová rod. Korcová 30.5.1957 72
B / 2 Štefan Janikovič 28.4.1931 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: