Osturňa - Cintorín Osturňa

Cintorín Cintorín Osturňa sa nachádza v obci Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Osturňa, Osturňa 153, 05979 Osturňa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052 / 489 41 28
✉ obecosturna@neton.sk
🌐 http://www.obec-osturna.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: