Dolné Kočkovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dolné Kočkovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1267 zosnulých v 792 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Správcom cintorína je Obec Dolné Kočkovce, Štefana Moyzesa 256, 02001 Púchov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dolne_kockovce_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 František Mikula 1.6.1949 47
2 Tiborko Urban - -
3 Peťko Kišš 5.1.1961 0
4 neznámy - -
5 Mirko Mikula 17.12.1963 1
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 Milka Rosinová 17.6.1954 0
9 Marta Galovičová 17.11.1954 0
10 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: