Dolné Kočkovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dolné Kočkovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1337 zosnulých v 808 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 02001 Dolné Kočkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 042 / 467 72 69
✉ starosta@dolnekockovce.sk, obec@dolnekockovce.sk

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
539 Emília Faktorová 9.7.2021 85
743 Eduard Kalma 30.5.2021 89
807 Ladislav Valach 28.4.2021 73
315 Rudolf Urban 15.4.2021 78
774 Ján Veteška 10.4.2021 73
656 Helena Michalková 8.4.2021 78
397 Anna Novosádová rod. Ižvoltová 3.4.2021 70
567 Antónia Mikulová rod. Ganderová 4.3.2021 90
502 Jozef Kučík 17.1.2021 71
757 Mária Rosinová rod. Bednárová 2021 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: