Koš - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Koš, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 701 zosnulých v 353 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1932.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Koš, Víťazstva 791/41, 97241 Koš. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_6.jpg air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Terézia Píšová 25.3.1988 39
B / 1 Ján Píš 11.7.2014 68
A / 1 Barborka Richterová 26.9.1994 0
C / 1 Martin Bielik 8.7.2003 89
C / 1 Zuzana Bieliková rod. Pernišová 22.9.2004 89
D / 1 Anna Altofová 24.10.1999 85
E / 1 Filip Píš 7.3.2006 91
E / 1 Rozália Píšová rod. Šimurková 10.2.1993 78
E / 1 Františka Kotríková rod. Píšová - -
E / 2 Tomáš Pažický 1992 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: