Nižný Slavkov - Cintorín Nižný Slavkov

Cintorín Cintorín Nižný Slavkov sa nachádza v obci Nižný Slavkov, okres Sabinov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 102, 08275 Nižný Slavkov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 459 12 24
✉ niznyslavkov@niznyslavkov.sk
🌐 http://www.niznyslavkov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: