Nižný Mirošov - Cintorín Nižný Mirošov

Cintorín Cintorín Nižný Mirošov sa nachádza v obci Nižný Mirošov, okres Svidník, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 100, 09011 Vyšný Orlík. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 759 23 06
✉ nmirosov@gmail.com
🌐 http://www.niznymirosov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: