Jalovec - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Jalovec, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 450 zosnulých v 233 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Jalovec, Mlynská 636, 97231 Ráztočno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

jalovec_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Milan Kotian 2005 67
2 Štefan Kotian 1977 68
2 Anna Kotianová rod. Hešková 2006 92
3 Ignác Kotian 1.6.1996 80
3 Mária Kotianová rod. Madajová 12.8.1975 55
4 Jozef Lacko 31.7.1967 59
4 Cecília Lacková 13.11.2000 90
5 Mária Šaláteková 13.12.1965 67
5 Jozef Šalátek 17.12.1976 84
6 Alžbeta Škodová rod. Zemančiková 20.5.1959 47

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: