Nižný Hrabovec - Cintorín Nižný Hrabovec

Cintorín Cintorín Nižný Hrabovec sa nachádza v obci Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 09421 Nižný Hrabovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 449 31 41
✉ niznyhrabovec@niznyhrabovec.sk
🌐 http://www.niznyhrabovec.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: