Nižná Jablonka - Cintorín Nižná Jablonka

Cintorín Cintorín Nižná Jablonka sa nachádza v obci Nižná Jablonka, okres Humenné, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Nižná Jablonka, Nižná Jablonka 36, 06734 Nižná Jablonka. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 788 03 96
✉ nizna.jablonka@gmail.com
🌐 http://www.niznajablonka.ocu.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: