Mrázovce - Cintorín Mrázovce

Cintorín Cintorín Mrázovce sa nachádza v obci Mrázovce, okres Stropkov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Mrázovce, Mrázovce 20, 09034 Tokajík. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 749 41 87

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: