Závada - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Závada, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 826 zosnulých v 527 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Závada, Závada 152, 95501 Topoľčany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

zavada_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Katarína Detková rod. Chlapovičová - -
4 Matej Detko 31.7.1966 63
5 Štefan Detko 8.8.1941 30
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 Michal Zigo - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: