Pažiť - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pažiť, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 379 zosnulých v 192 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Pažiť, Pažiť 78, 95803 Pažiť. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

pazit_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Emília Ferejová rod. Tabačíková 21.12.2007 46
1 Jozef Fereje - -
2 Ján Gašparovič 19.8.1965 77
2 Anna Gašparovičová rod. Bučková 17.7.1963 70
3 Jolanka Preťová 24.10.1949 -
4 Štefan Chlupik 24.3.1942 73
4 Katarína Chlupiková rod. Vačková 4.3.1947 74
5 Jozef Sluka 25.2.2005 93
5 Emília Sluková rod. Janoušová 17.9.2002 82
5 Katarína Svitková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: