Pažiť - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pažiť, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 364 zosnulých v 192 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Správcom cintorína je Obec Pažiť, Pažiť 78, 95803 Pažiť. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

pazit_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Emília Ferejová rod. Tabačíková 21.12.2007 46
2 Ján Gašparovič 19.8.1965 77
2 Anna Gašparovičová rod. Bučková 17.7.1963 70
3 Jolanka Preťová 24.10.1949 -
4 Štefan Chlupik - -
4 Katarína Chlupiková rod. Vačková 3.4.1947 74
5 Jozef Sluka 25.2.2005 93
5 Emília Sluková rod. Janoušová 17.9.2002 82
5 Katarína Svitková - -
5 Jozef Sluka - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: