Dežerice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 389 zosnulých v 266 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1861.

Správcom cintorína je Obec Dežerice, Dežerice č.193, 95703 Banovce nad Bebravou 3. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malý (176 hrobových miest) Vlčkovo (75 hrobových miest)

Fotogaléria

dezericehlavny_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Ján Adamovič 1915 21
3 Jozef Bednárik 1917 32
3 Štefan Kardoš 1914 26
3 Ján Kapko 1916 40
3 Jozef Kyselica 1917 33
3 Andrej Peťovský 1914 26
3 Michal Špánik 1915 23

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: