Matiaška - Cintorín Matiaška

Cintorín Cintorín Matiaška sa nachádza v obci Matiaška, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Matiaška, Matiaška 56, 09431 Hanušovce nad Topľou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 445 22 02
✉ ou.matiaska@gmail.com
🌐 http://www.obecmatiaska.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: