Lipník - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lipník, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 337 zosnulých v 197 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Lipník, Lipník 36, 97232 Chrenovec - Brusno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

lipnik_air.jpg