Horné Obdokovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1240 zosnulých v 705 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Obsolovce (204 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 531 81 21
✉ obec@horneobdokovce.eu

Fotogaléria

horne_obdokovce_air.jpg 662.jpg 664.jpg 672.jpg 681.jpg 682.jpg 683.jpg 684.jpg 685.jpg 686.jpg 687.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Adamčík 27.9.2001 79
1 Serafína Adamčíková rod. Križanovičová 19.10.1990 66
1 Peter Adamčík 7.5.2014 60
2 Viliam Petrík 18.10.1990 31
2 Janka Petríková rod. Šmercelová 3.4.2012 47
3 Ladislav Šiška 29.4.2007 80
3 Valéria Šišková rod. Melušová 11.9.1990 62
4 Jozef Majtán 16.8.1990 68
4 Anna Majtánová rod. Matušíková 19.4.1995 70
5 Eduard Borovička 22.10.1991 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: