Ľubovec - Cintorín Ľubovec

Cintorín Cintorín Ľubovec sa nachádza v obci Ľubovec, okres Prešov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Ľubovec, Ľubovec 103, 08242 Bzenov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 779 62 35
✉ obeclubovec@ocu.sk
🌐 http://www.lubovec.ocu.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: