Bašovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bašovce, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 483 zosnulých v 267 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Bašovce, Bašovce č.160, 92201 Bašovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 774 68 59
✉ obecnyurad@basovce.sk, starosta@basovce.sk

Fotogaléria

okolie_5.jpg okolie_7.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg air.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 90 Ľubica Urban-Macková 12.5.2020 64
B / 12 Emília Antalová rod. Glasnáková 2.1.2020 88
A / 140 Ján Vacho 2020 35
B / 69 Jolana Ferancová rod. Dekanová 10.10.2019 87
B / 52 Emília Mikušová rod. Urbanová 9.9.2019 83
B / 17 Pavol Urban 13.1.2019 68
B / 10 Oľga Dekanová rod. Žáková 2019 73
B / 85 Viliam Maco 2019 80
A / 103 Jaroslav Mihálik 12.2.2018 64
A / 56 Anna Mosná 2018 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: