Bašovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bašovce, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 477 zosnulých v 279 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Bašovce, Bašovce č.160, 92201 Bašovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_5.jpg okolie_7.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Anton Melicher 13.1.1984 76
B / 1 Magdaléna Melicherová rod. Macová 12.1.2000 81
A / 1 Alžbeta Filová rod. Melicherová 15.4.1916 72
A / 1 Jozef Miklovič Filo - -
A / 2 František Lazarčík 18.5.2004 86
A / 2 Emília Lazarčíková rod. Vlhová - -
B / 2 Jarolim Mikláš 13.8.1984 45
B / 3 Anton Dekan 3.12.1994 84
B / 3 Anna Dekanová 9.4.1988 71
B / 4 Helena Macová rod. Filová 17.3.1950 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: