Bašovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bašovce, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 477 zosnulých v 279 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Správcom cintorína je Obec Bašovce, Bašovce č.160, 92201 Bašovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_5.jpg okolie_7.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Anton Melicher 13.1.1984 76
B / 1 Magdaléna Melicherová rod. Macová 12.1.2000 81
A / 1 Alžbeta Filová rod. Melicherová 15.4.1916 72
A / 1 Jozef Miklovič Filo - -
A / 2 František Lazarčík 18.5.2004 86
A / 2 Emília Lazarčíková rod. Vlhová - -
B / 2 Jarolim Mikláš 13.8.1984 45
B / 3 Anton Dekan 3.12.1994 84
B / 3 Anna Dekanová 9.4.1988 71
B / 4 Helena Macová rod. Filová 17.3.1950 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: