Ľubica - Cintorín Ľubica

Cintorín Cintorín Ľubica sa nachádza v obci Ľubica, okres Kežmarok, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Ľubica, Generála Svobodu 248/127, 05971 Ľubica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052 / 468 00 11
✉ starosta@obeclubica.sk
🌐 http://www.obeclubica.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: