Opoj - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 714 zosnulých v 318 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1894.

Správcom cintorína je Obec Opoj, Opoj č.1, 91932 Opoj. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Romanko Bartoš 9.1.1973 0
A / 1 Jozef Ševčik 19.9.1960 -
A / 1 Terezia Ševčiková rod. Gažovičová 21.11.1951 -
C / 1 Františka Brímusová 1.3.1992 67
C / 1 Jozef Brímus 5.2.2001 72
C / 2 Michal Šéry 12.5.1999 61
C / 2 Lýdia Šéryová - -
A / 2 Ján Nemček 8.1.1994 83
A / 2 Helena Nemčeková rod. Ševčíková 13.8.1985 70
B / 2 Petrík Nejezchleb 27.9.1975 4

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: