Lovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 509 zosnulých v 284 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Lovce, Lovce 222, 95192 Lovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_11.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Tyžnovská rod. Luknisová 1945 68
A / 1 neznámy - -
A / 2 neznámy - -
B / 2 neznámy - -
B / 3 neznámy - -
A / 3 neznámy - -
A / 4 Adam Škula - -
B / 4 neznámy - -
B / 5 neznámy - -
A / 5 Antonia Kukla 28.11.1911 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: