Hosťovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Hosťovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 706 zosnulých v 386 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Správcom cintorína je Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 95191 Hosťovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 František Minár 2.8.1992 58
A / 1 Terézia Minárová - -
B / 1 neznámy - -
B / 2 Anna Škulová rod. Kukučková 8.9.1958 84
B / 2 Michal Škula 3.1.1929 56
A / 2 neznámy - -
A / 3 Helena Hrušková 6.5.1978 76
A / 3 Jozef Drahoš 19.5.1993 71
A / 3 Anna Drahošová 17.7.2004 84
B / 3 Karolina Škulová rod. Nipčová 29.6.1996 88

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: