Nižná Boca - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 439 zosnulých v 284 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Nižná Boca, Nižná Boca 3, 03234 Malužiná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Peter Slamčík 1.2.1976 64
2 Gašpar Slamčík 23.1.1976 68
3 neznámy - -
4 rodina Risiková - -
4 Milan Bobek 5.7.2001 50
5 Risík 1952 -
5 Risiková 1952 -
6 neznámy - -
7 Ján Bohmer 15.2.1952 75
8 Mária Bohmerová 1950 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: