Krišľovce - Cintorín Krišľovce

Cintorín Cintorín Krišľovce sa nachádza v obci Krišľovce, okres Stropkov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Krišľovce, Krišľovce 17, 09031 Kolbovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 749 90 48
✉ obec.krislovce@centrum.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: