Koniarovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Koniarovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 650 zosnulých v 309 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1806.

Správcom cintorína je Obec Koniarovce, Koniarovce 183, 95613 Koniarovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Mošať 12.3.2009 73
1 Eleonóra Mošaťová - -
2 Dezider Kucka 14.11.1959 25
2 Jozef Kucka - -
2 Školastika Kucková - -
3 Gabriela Košťálová 30.4.2004 64
3 Dezider Košťál - -
4 Július Kostyan 25.11.1997 56
5 Kristína Kamenická 23.6.1988 1
6 Mária Kučerková rod. Vargová 14.11.1962 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: