Kamanová - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kamanová, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 555 zosnulých v 308 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1831.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kamanová, Kamanová 127, 95612 Kamanová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

kamanova_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Jozef Pargáč 22.3.1988 76
2 Oľga Pargáčová rod. Gerhátová - -
3 neznámy - -
4 Ondrej Gála - -
4 Slávka Gálová rod. Miháliková - -
4 Marcel Mihálik 24.1.1998 79
4 Jozefína Miháliková 7.5.1988 75
5 Rudolf Halmo 27.11.1983 81
5 Veronika Halmová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: