Kamanová - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kamanová, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 554 zosnulých v 308 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1831.

Správcom cintorína je Obec Kamanová, Kamanová 127, 95612 Preseľany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

kamanova_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Jozef Pargáč 22.3.1988 76
2 Oľga Pargáčová rod. Gerhátová - -
3 neznámy - -
4 Ondrej Gála - -
4 Slávka Gálová rod. Miháliková - -
4 Marcel Mihálik 24.1.1998 79
4 Jozefína Miháliková 7.5.1988 75
5 Rudolf Halmo 27.11.1983 81
5 Veronika Halmová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: