Kamanová - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kamanová, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 570 zosnulých v 313 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1831.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Kamanová, Kamanová 127, 95612 Kamanová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 531 52 59
✉ obeckamanova@obeckamanova.sk, starosta@obeckamanova.sk
🌐 http://www.obeckamanova.sk/

Fotogaléria

kamanova_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
313 Dezider Franko 17.9.2021 69
312 Ľubomír Kondrla 16.3.2021 71
311 Radka Uramová 1.3.2021 25
190 Rozália Zubčáková rod. Uhareková 21.1.2021 80
210 Vladimír Mičík 7.11.2020 64
310 Daniel Pargáč 26.8.2020 55
240 Katarína Lukačková rod. Štrehoberová 28.7.2020 94
14 Pavol Šinka 22.4.2020 78
252 Ivan Bago 26.3.2020 73
136 Rozália Kunová rod. Nedeľková 24.2.2020 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: