Dežerice - Malý

Cintorín Malý sa nachádza v obci Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 304 zosnulých v 176 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1845.

Správcom cintorína je Obec Dežerice, Dežerice č.193, 95703 Banovce nad Bebravou 3. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (266 hrobových miest) Vlčkovo (75 hrobových miest)

Fotogaléria

dezerice2_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Mokónyi 13.4.1845 -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
6 neznámy - -
7 Ján Podlucký 1944 34
8 Michal Podlucký 24.9.1986 84
8 Eva Podlucká rod. Jančová 13.2.1978 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: