Šalgovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Šalgovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 538 zosnulých v 328 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Šalgovce, Šalgovce 26, 95606 Šalgovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 539 51 24, 0905 941 566
✉ ousalgovce@wircom.sk, ousalgovce@gmail.com
🌐 http://salgovce.estranky.sk/

Fotogaléria

salgovce_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
29 Štefan Valo 3.8.2019 64
68 Miloš Valko 24.2.2019 54
323 Peter Mužika 2018 53
171 Magdaléna Šišková rod. Kováčová 13.12.2017 74
133 Ľudovít Kováč 25.11.2017 83
122 Milan Kováč 3.8.2017 58
160 Mária Valková 21.2.2017 80
316 Mária Čulagová rod. Jamrichová 5.9.2016 73
223 Maximilián Burda 17.7.2016 67
221 Božena Németi 2016 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: