Šalgovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Šalgovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 505 zosnulých v 321 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Šalgovce, Šalgovce 26, 95606 Šalgovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

salgovce_air.jpg