Kečkovce - Cintorín Kečkovce

Cintorín Cintorín Kečkovce sa nachádza v obci Kečkovce, okres Svidník, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Kečkovce, Kečkovce 87, 09011 Vyšný Orlík. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 759 23 82
✉ obec.keckovce@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: