Oponice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Oponice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 800 zosnulých v 453 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1891.

Správcom cintorína je Obec Oponice, Oponice 105, 95614 Oponice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 531 71 25
✉ obecoponice@orangemail.sk, oponice@oponice.sk
🌐 http://www.oponice.sk

Fotogaléria

oponice_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Košťal 1.4.1991 68
1 Rozália Košťalová rod. Arpášová - -
2 neznámy 2004 62
3 Mária Petrovičová rod. Košťálová 1.9.1975 69
4 Emília Benedikovičová rod. Valašíková - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 Ján Lukniš 28.11.1929 6
8 Jozef Šmatlák 1969 47
8 Helena Šmatláková rod. Dvorská 28.4.2005 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: