Slovenský Grob - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Slovenský Grob, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1279 zosnulých v 682 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1911.

Správcom cintorína je Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

b/okolie1.jpg b/bkostol.jpg b/okolie2.jpg b/okolie3.jpg b/okolie4.jpg b/okolie5.jpg b/bskanzen.jpg b/okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Juraj Bober 25.4.2003 70
A / 2 Oľga Nemčeková 6.9.2001 50
A / 3 Anton Romaňák 1993 52
B / 3 Rudolf Jajcay 2004 63
B / 4 Otília Tiková - -
A / 4 Ondrej Škríp 1.7.2001 60
A / 4 Mária Škrípová - -
A / 5 Jozef Baláž 16.4.1977 54
A / 5 Viktoria Balážová - -
A / 5 Štefan Jajcay 18.7.2015 58

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: