Zákamenné - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Zákamenné, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 699 zosnulých v 487 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1993.

Správcom cintorína je Obec Zákamenné, Zákamenné 1002, 02956 Zákamenné. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (1301 hrobových miest)

Fotogaléria

zakamenne_novy_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jakubko Polťák 16.4.2001 0
B / 1 Alojz Florek 26.6.2004 50
C / 1 Jozef Šimjak - -
C / 2 Milan Matejčik - -
B / 2 Milan Kuhejda 28.4.2004 43
B / 2 Štefan Kuhejda 21.12.2008 43
A / 2 Ondrej Holubčík 17.6.1998 0
A / 2 Andrej Holubčík 17.6.1998 0
A / 3 Veronika Rabčanová 19.1.1997 0
B / 3 Pavlínka Chromková 4.6.2003 43

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: