Hanigovce - Cintorín Hanigovce

Cintorín Cintorín Hanigovce sa nachádza v obci Hanigovce, okres Sabinov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Hanigovce, Hanigovce 12, 08256 Pečovská Nová Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 459 62 27
✉ obec@hanigovce.sk
🌐 http://www.hanigovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: